Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / staszowski ...
staszowski
Statystyka
Liczba mieszkańców: 75404
Powierzchnia: 924.84 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 59617
Liczba obwodów: 59
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny5713
Szpital10
Zakład pomocy społecznej10
razem 59 13

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
261201Bogoria, gm.gmina wiejska6 6302
261202Łubnice, gm.gmina wiejska4 3542
261203Oleśnica, gm.gmina wiejska3 3230
261204Osiek, gm.gmina miejsko-wiejska8 6254
261205Połaniec, gm.gmina miejsko-wiejska8 9496
261206Rytwiany, gm.gmina wiejska6 5087
261207Staszów, gm.gmina miejsko-wiejska20 21686
261208Szydłów, gm.gmina wiejska4 4020