Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / starachowicki ...
starachowicki
Statystyka
Liczba mieszkańców: 95312
Powierzchnia: 523.27 km2
Zaludnienie: 182 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 76344
Liczba obwodów: 67
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny6415
Szpital10
Zakład pomocy społecznej21
razem 67 16

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
261102Brody, gm.gmina wiejska14 8752
261103Mirzec, gm.gmina wiejska9 6678
261104Pawłów, gm.gmina wiejska12 11884
261101Starachowice, m.gmina miejska26 43231
261105Wąchock, gm.gmina miejsko-wiejska6 5799