Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski ...
sandomierski
Statystyka
Liczba mieszkańców: 82513
Powierzchnia: 675.89 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 65706
Liczba obwodów: 59
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny5712
Szpital10
Zakład pomocy społecznej11
razem 59 13

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
260902Dwikozy, gm.gmina wiejska8 7523
260903Klimontów, gm.gmina wiejska7 6840
260904Koprzywnica, gm.gmina miejsko-wiejska7 5622
260905Łoniów, gm.gmina wiejska4 5964
260906Obrazów, gm.gmina wiejska5 5432
260907Samborzec, gm.gmina wiejska5 7295
260901Sandomierz, m.gmina miejska15 20044
260908Wilczyce, gm.gmina wiejska5 3133
260909Zawichost, gm.gmina miejsko-wiejska3 3853