Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / kazimierski ...
kazimierski
Statystyka
Liczba mieszkańców: 36317
Powierzchnia: 422.48 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 29570
Liczba obwodów: 26
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny249
Szpital10
Zakład pomocy społecznej10
razem 26 9

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
260301Bejsce, gm.gmina wiejska3 3527
260302Czarnocin, gm.gmina wiejska3 3482
260303Kazimierza Wielka, gm.gmina miejsko-wiejska12 13877
260304Opatowiec, gm.gmina wiejska3 3107
260305Skalbmierz, gm.gmina miejsko-wiejska5 5577