Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / chełmski ...
chełmski
Statystyka
Liczba mieszkańców: 81431
Powierzchnia: 1885.89 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 63720
Liczba obwodów: 90
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny8919
Zakład pomocy społecznej10
razem 90 19

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
060302Białopole, gm.gmina wiejska3 2626
060303Chełm, gm.gmina wiejska18 10393
060304Dorohusk, gm.gmina wiejska6 5513
060305Dubienka, gm.gmina wiejska3 2114
060306Kamień, gm.gmina wiejska5 3157
060307Leśniowice, gm.gmina wiejska5 3168
060308Rejowiec Fabryczny, gm.gmina wiejska5 3595
060301Rejowiec Fabryczny, m.gmina miejska3 3623
060315Rejowiec, gm.gmina wiejska7 5407
060309Ruda-Huta, gm.gmina wiejska5 3760
060310Sawin, gm.gmina wiejska6 4547
060311Siedliszcze, gm.gmina wiejska9 5624
060312Wierzbica, gm.gmina wiejska7 4255
060313Wojsławice, gm.gmina wiejska5 3320
060314Żmudź, gm.gmina wiejska3 2618