Voting results
.
. . Comparsion of voting results per candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / opoczyński / Drzewica, gm.
Drzewica, gm.
Statistics on 04.07.2010
Population: 11264
Area: 118.42 km2
Population density: 95 os/km2
Summary voting results
Number of people entitled to vote: 8885
Number of ballot papers issued: 5431
Total votes: 5427
Number of valid votes: 5328
lack 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%
of data 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%

See also:
Detailed voting results per candidates:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
74.68%3979 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
25.32%1349 
 

. . Comparsion of voting results per candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of
valid votes
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander No. of votes:
per candidate / valid
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
votes per candidate votes per candidate
number % % number
1 Szkoła Podstawowa, ul. St. Staszica 7, Drzewica 934 561 60.06
39.94 373
2 Remiza OSP, Pl. Narutowicza 17, Drzewica 953 560 58.76
41.24 393
3 Szkoła Podstawowa, Radzice Duże Nr 169, Radzice Duże 810 663 81.85
18.15 147
4 Szkoła Podstawowa, Idzikowice Nr 30b, Idzikowice 329 271 82.37
17.63 58
5 Remiza OSP, Krzczonów Nr 13a, Krzczonów 353 322 91.22
8.78 31
6 Szkoła Podstawowa, Brzustowiec Nr 152, Brzustowiec 348 260 74.71
25.29 88
7 Szkoła Podstawowa, Domaszno Nr 31, Domaszno 288 259 89.93
10.07 29
8 Gimnazjum, ul. Szkolna 18, Drzewica 557 448 80.43
19.57 109
9 Remiza OSP, Trzebina Nr 43, Trzebina 159 146 91.82
8.18 13
10 Remiza OSP, Żardki Nr 63a, Żardki 265 223 84.15
15.85 42
11 Szkoła Podstawowa, Jelnia Nr 98, Jelnia 332 266 80.12
19.88 66
Σ Drzewica, gm. 5328 3979 74.68
25.32 1349