Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 514413
Liczba głosów na kandydata: 151945
% głosów na kandydata: 29.54
 29.54%
brak19.68%21.87%24.06%26.25%28.44%30.63%32.82%35.01%37.20%39.39% 
danych21.86%24.05%26.24%28.43%30.62%32.81%35.00%37.19%39.38%41.58% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
260100buski62520279652795727738759727.39
260200jędrzejowski72432339173390833711779423.12
260300kazimierski29791112721127011208258123.03
266101Kielce, m.1659451010371009921002944167541.55
260400kielecki1603707949479479788011788722.70
260500konecki69975345333452634249948227.69
260600opatowski45673193691936619209378219.69
260700ostrowiecki959164456844564442931449832.73
260800pińczowski34968151011510014996416327.76
260900sandomierski66854306113061130392798226.26
261000skarżyski664533487534868346241223835.35
261100starachowicki775633874438739384861208031.39
261200staszowski60321276702766727525636423.12
261300włoszczowski38139190281902518887382220.24
  świętokrzyskie 1046920 518184 518072 514413 151945 29.54

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej. . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1Miasto49357726948926941526767110119437.81
2Wieś5533432486952486572467425075120.57
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00088858375153751037203686918.46
2od 5 001 do 10 0002223709892298906981281909819.46
3od 10 001 do 20 0002624261249461249271239763018224.35
4od 20 001 do 50 0002019171029411029211022893430133.53
5od 50 001 do 100 0001054045282352816525231982037.74
6od 100 001 do 200 0001659451010371009921002944167541.55
7od 200 001 do 500 000000000.00
8pow. 500 000000000.00