Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie ...
świętokrzyskie
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 1286529
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 948
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 948
Liczba uprawnionych do głosowania: 1046920
Liczba wydanych kart: 518184
 49.50%
brak37.84%40.15%42.46%44.77%47.08%49.39%51.70%54.01%56.32%58.63% 
danych40.14%42.45%44.76%47.07%49.38%51.69%54.00%56.31%58.62%60.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260100buski6252027965279572773844.73
260200jędrzejowski7243233917339083371146.83
260300kazimierski2979111272112701120837.84
266101Kielce, m.16594510103710099210029460.89
260400kielecki16037079494794797880149.57
260500konecki6997534533345263424949.35
260600opatowski4567319369193661920942.41
260700ostrowiecki9591644568445644429346.47
260800pińczowski3496815101151001499643.19
260900sandomierski6685430611306113039245.79
261000skarżyski6645334875348683462452.48
261100starachowicki7756338744387393848649.95
261200staszowski6032127670276672752545.87
261300włoszczowski3813919028190251888749.89
  świętokrzyskie 1046920 518184 518072 514413 49.50
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto49357726948926941526767154.60
2Wieś55334324869524865724674244.94
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0008885837515375103720342.22
2od 5 001 do 10 00022237098922989069812844.49
3od 10 001 do 20 00026242612494612492712397647.61
4od 20 001 do 50 00020191710294110292110228950.98
5od 50 001 do 100 00010540452823528165252350.11
6od 100 001 do 200 00016594510103710099210029460.89
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00