Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / jędrzejowski / Wodzisław, gm.
Wodzisław, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 7649
Powierzchnia: 176.66 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 6283
Liczba wydanych kart: 2687
 42.77%
brak40.36%41.42%42.48%43.54%44.60%45.66%46.72%47.78%48.84%49.90% 
danych41.41%42.47%43.53%44.59%45.65%46.71%47.77%48.83%49.89%50.96% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Brześciu112846546546341.22
2Środowiskowy Dom Kultury w Nawarzycach47923223223248.43
3Szkoła Podstawowa w Niegosławicach80029629629437.00
4Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu127261861861448.58
5Szkoła Podstawowa w Mierzawie47318118117838.27
6Remiza OSP w Wodzisławiu45919719719742.92
7Szkoła Podstawowa w Lubczy86729429429433.91
8Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach46323823823751.40
9Remiza OSP w Klemencicach34216616616448.54
=   6283  2687  2687  2673  42.77