Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / jędrzejowski / Oksa, gm.
Oksa, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 4822
Powierzchnia: 90.26 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3951
Liczba wydanych kart: 1778
 45.00%
brak40.36%41.42%42.48%43.54%44.60%45.66%46.72%47.78%48.84%49.90% 
danych41.41%42.47%43.53%44.59%45.65%46.71%47.77%48.83%49.89%50.96% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Placówek Oświatowych w Oksie145664864864744.51
2Budynek po Szkole Podstawowej w Lipnie38918718718548.07
3Szkoła Podstawowa w Węgleszynie145965865865045.10
4Budynek po Szkole Podstawej w Tyńcu33917117117050.44
5Budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Kanicach30811411411437.01
=   3951  1778  1778  1766  45.00