Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski / Lubraniec, gm.
Lubraniec, gm.
Statystyka, stan na 20.06.2010
Liczba mieszkańców: 10317
Powierzchnia: 148.18 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8136
Liczba wydanych kart: 3807
 46.79%
brak39.65%40.93%42.21%43.49%44.77%46.05%47.33%48.61%49.89%51.17% 
danych40.92%42.20%43.48%44.76%46.04%47.32%48.60%49.88%51.16%52.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul.Brzeska 10, Lubraniec158583783783252.81
2Publiczne Gimnazjum, ul.Nowa 6, Lubraniec160880380379849.94
3Zespół Szkół, ul.Brzeska 51, Lubraniec164967667666240.99
4Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbiu Kujawskim, Dąbie Kujawskie62622022021635.14
5Publiczna Szkoła Podstawowa, Zgłowiączka147669669668747.15
6Publiczna Szkoła Podstawowa, Sarnowo56926626626346.75
7Zespół Szkół, Kłobia62330930930849.60
=   8136  3807  3807  3766  46.79