Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / wałecki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 20501
Liczba głosów na kandydata: 6185
% głosów na kandydata: 30.17
 30.17%
brak26.68%27.23%27.78%28.33%28.88%29.43%29.98%30.53%31.08%31.63% 
danych27.22%27.77%28.32%28.87%29.42%29.97%30.52%31.07%31.62%32.18% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
321702 Człopa, gm. 4084 1707 1707 1692 543 32.09
321703 Mirosławiec, gm. 4553 1970 1971 1956 522 26.69
321704 Tuczno, gm. 4172 1674 1674 1654 517 31.26
321705 Wałcz, gm. 9823 4043 4043 3999 1224 30.61
321701 Wałcz, m. 20856 11350 11348 11200 3379 30.17
  wałecki 43488 20744 20743 20501 6185 30.17

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 27684 14373 14372 14191 4255 29.98
2 Wieś 15804 6371 6371 6310 1930 30.59
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 12809 5351 5352 5302 1582 29.84
3 od 10 001 do 20 000 9823 4043 4043 3999 1224 30.61
4 od 20 001 do 50 000 20856 11350 11348 11200 3379 30.17
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00