Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / policki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 27433
Liczba głosów na kandydata: 9264
% głosów na kandydata: 33.77
 33.77%
brak26.50%27.73%28.96%30.19%31.42%32.65%33.88%35.11%36.34%37.57% 
danych27.72%28.95%30.18%31.41%32.64%33.87%35.10%36.33%37.56%38.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
321101 Dobra (Szczecińska), gm. 11296 6949 6949 6858 1818 26.51
321102 Kołbaskowo, gm. 7462 3885 3884 3832 1019 26.59
321103 Nowe Warpno, gm. 1332 737 737 722 219 30.33
321104 Police, gm. 31618 16245 16240 16021 6208 38.75
  policki 51708 27816 27810 27433 9264 33.77

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 26826 13817 13812 13620 5335 39.17
2 Wieś 24882 13999 13998 13813 3929 28.44
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 1332 737 737 722 219 30.33
2 od 5 001 do 10 000 7462 3885 3884 3832 1019 26.59
3 od 10 001 do 20 000 11296 6949 6949 6858 1818 26.51
4 od 20 001 do 50 000 31618 16245 16240 16021 6208 38.75
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00