Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / wągrowiecki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 26097
Liczba głosów na kandydata: 9607
% głosów na kandydata: 36.81
 36.81%
brak31.78%33.45%35.12%36.79%38.46%40.13%41.80%43.47%45.14%46.81% 
danych33.44%35.11%36.78%38.45%40.12%41.79%43.46%45.13%46.80%48.48% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
302802 Damasławek, gm. 4416 2160 2160 2131 1032 48.43
302803 Gołańcz, gm. 6500 3020 3020 2980 1190 39.93
302804 Mieścisko, gm. 4623 2067 2067 2042 854 41.82
302805 Skoki, gm. 7114 3468 3468 3429 1144 33.36
302806 Wapno, gm. 2423 1045 1045 1021 378 37.02
302807 Wągrowiec, gm. 8785 3948 3948 3902 1642 42.08
302801 Wągrowiec, m. 19780 10750 10748 10592 3367 31.79
  wągrowiecki 53641 26458 26456 26097 9607 36.81

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 27573 14838 14836 14633 4798 32.79
2 Wieś 26068 11620 11620 11464 4809 41.95
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 2423 1045 1045 1021 378 37.02
2 od 5 001 do 10 000 22653 10715 10715 10582 4220 39.88
3 od 10 001 do 20 000 8785 3948 3948 3902 1642 42.08
4 od 20 001 do 50 000 19780 10750 10748 10592 3367 31.79
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00