Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / leski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 14311
Liczba głosów na kandydata: 7624
% głosów na kandydata: 53.27
 53.27%
brak36.37%38.59%40.81%43.03%45.25%47.47%49.69%51.91%54.13%56.35% 
danych38.58%40.80%43.02%45.24%47.46%49.68%51.90%54.12%56.34%58.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
182101 Baligród, gm. 2775 1507 1507 1497 876 58.52
182102 Cisna, gm. 2124 1439 1439 1416 515 36.37
182103 Lesko, gm. 9653 4908 4908 4865 2806 57.68
182104 Olszanica, gm. 4756 2431 2431 2397 1259 52.52
182105 Solina, gm. 6200 4159 4159 4136 2168 52.42
  leski 25508 14444 14444 14311 7624 53.27

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 4903 2544 2544 2520 1196 47.46
2 Wieś 20605 11900 11900 11791 6428 54.52
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 4899 2946 2946 2913 1391 47.75
2 od 5 001 do 10 000 10956 6590 6590 6533 3427 52.46
3 od 10 001 do 20 000 9653 4908 4908 4865 2806 57.68
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00