Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / brzozowski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 28371
Liczba głosów na kandydata: 21392
% głosów na kandydata: 75.40
 75.40%
brak66.83%68.74%70.65%72.56%74.47%76.38%78.29%80.20%82.11%84.02% 
danych68.73%70.64%72.55%74.46%76.37%78.28%80.19%82.10%84.01%85.93% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180201 Brzozów, gm. 21103 11255 11254 11157 8076 72.39
180202 Domaradz, gm. 4794 2636 2636 2617 2159 82.50
180203 Dydnia, gm. 6563 3265 3265 3228 2526 78.25
180204 Haczów, gm. 7358 3993 3993 3965 2952 74.45
180205 Jasienica Rosielna, gm. 5775 3849 3849 3828 3289 85.92
180206 Nozdrzec, gm. 6916 3608 3608 3576 2390 66.83
  brzozowski 52509 28606 28605 28371 21392 75.40

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 6482 3561 3561 3525 2235 63.40
2 Wieś 46027 25045 25044 24846 19157 77.10
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 31406 17351 17351 17214 13316 77.36
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21103 11255 11254 11157 8076 72.39
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00