Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / wielicki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 49762
Liczba głosów na kandydata: 26574
% głosów na kandydata: 53.40
 53.40%
brak48.10%49.97%51.84%53.71%55.58%57.45%59.32%61.19%63.06%64.93% 
danych49.96%51.83%53.70%55.57%57.44%59.31%61.18%63.05%64.92%66.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
121901 Biskupice, gm. 6955 4140 4137 4072 2720 66.80
121902 Gdów, gm. 12777 7314 7311 7226 4510 62.41
121903 Kłaj, gm. 7954 4599 4599 4549 2360 51.88
121904 Niepołomice, gm. 18338 10911 10907 10800 5864 54.30
121905 Wieliczka, gm. 39907 23356 23347 23115 11120 48.11
  wielicki 85931 50320 50301 49762 26574 53.40

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 23111 14078 14071 13928 5849 41.99
2 Wieś 62820 36242 36230 35834 20725 57.84
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 14909 8739 8736 8621 5080 58.93
3 od 10 001 do 20 000 12777 7314 7311 7226 4510 62.41
4 od 20 001 do 50 000 18338 10911 10907 10800 5864 54.30
5 od 50 001 do 100 000 39907 23356 23347 23115 11120 48.11
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00