Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie / łódzki wschodni ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 31135
Liczba głosów na kandydata: 17127
% głosów na kandydata: 55.01
 55.01%
brak45.66%47.73%49.80%51.87%53.94%56.01%58.08%60.15%62.22%64.29% 
danych47.72%49.79%51.86%53.93%56.00%58.07%60.14%62.21%64.28%66.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
100602 Andrespol, gm. 9877 6033 6029 5963 2855 47.88
100603 Brójce, gm. 4571 2642 2642 2619 1737 66.32
100607 Koluszki, gm. 18728 10969 10967 10815 5897 54.53
100608 Nowosolna, gm. 3176 1950 1950 1927 880 45.67
100610 Rzgów, gm. 7332 4452 4451 4398 2596 59.03
100611 Tuszyn, gm. 9747 5456 5456 5413 3162 58.41
  łódzki wschodni 53431 31502 31495 31135 17127 55.01

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 19632 11652 11650 11486 6060 52.76
2 Wieś 33799 19850 19845 19649 11067 56.32
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3176 1950 1950 1927 880 45.67
2 od 5 001 do 10 000 11903 7094 7093 7017 4333 61.75
3 od 10 001 do 20 000 19624 11489 11485 11376 6017 52.89
4 od 20 001 do 50 000 18728 10969 10967 10815 5897 54.53
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00