Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 16374
Liczba głosów na kandydata: 9017
% głosów na kandydata: 55.07
 55.07%
brak45.03%47.79%50.55%53.31%56.07%58.83%61.59%64.35%67.11%69.87% 
danych47.78%50.54%53.30%56.06%58.82%61.58%64.34%67.10%69.86%72.63% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041202 Brzuze, gm. 4331 1920 1919 1892 1010 53.38
041203 Rogowo, gm. 3891 1765 1765 1743 1176 67.47
041204 Rypin, gm. 5781 2328 2328 2310 1378 59.65
041201 Rypin, m. 13350 6967 6966 6897 3106 45.03
041205 Skrwilno, gm. 4900 2231 2231 2193 1591 72.55
041206 Wąpielsk, gm. 3313 1356 1355 1339 756 56.46
  rypiński 35566 16567 16564 16374 9017 55.07

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 13350 6967 6966 6897 3106 45.03
2 Wieś 22216 9600 9598 9477 5911 62.37
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7204 3121 3120 3082 1932 62.69
2 od 5 001 do 10 000 15012 6479 6478 6395 3979 62.22
3 od 10 001 do 20 000 13350 6967 6966 6897 3106 45.03
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00