Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / bydgoski ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 41058
Liczba głosów na kandydata: 14122
% głosów na kandydata: 34.40
 34.40%
brak29.97%30.83%31.69%32.55%33.41%34.27%35.13%35.99%36.85%37.71% 
danych30.82%31.68%32.54%33.40%34.26%35.12%35.98%36.84%37.70%38.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040301 Białe Błota, gm. 12247 7017 7016 6946 2338 33.66
040302 Dąbrowa Chełmińska, gm. 5816 2662 2662 2634 965 36.64
040303 Dobrcz, gm. 7695 3753 3753 3708 1428 38.51
040304 Koronowo, gm. 19583 9487 9485 9368 3270 34.91
040305 Nowa Wieś Wielka, gm. 6780 3209 3208 3168 1112 35.10
040306 Osielsko, gm. 7936 4938 4938 4881 1463 29.97
040307 Sicienko, gm. 7356 3794 3794 3756 1312 34.93
040308 Solec Kujawski, gm. 12531 6686 6685 6597 2234 33.86
  bydgoski 79944 41546 41541 41058 14122 34.40

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 21421 11419 11418 11276 3513 31.15
2 Wieś 58523 30127 30123 29782 10609 35.62
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 27647 13418 13417 13266 4817 36.31
3 od 10 001 do 20 000 32714 18641 18639 18424 6035 32.76
4 od 20 001 do 50 000 19583 9487 9485 9368 3270 34.91
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00