Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / brodnicki ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 29682
Liczba głosów na kandydata: 14299
% głosów na kandydata: 48.17
 48.17%
brak38.16%40.98%43.80%46.62%49.44%52.26%55.08%57.90%60.72%63.54% 
danych40.97%43.79%46.61%49.43%52.25%55.07%57.89%60.71%63.53%66.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040206 Bartniczka, gm. 3647 1751 1750 1724 983 57.02
040202 Bobrowo, gm. 5038 2234 2233 2213 1180 53.32
040203 Brodnica, gm. 5498 2519 2519 2493 1195 47.93
040201 Brodnica, m. 21584 11822 11820 11650 4693 40.28
040204 Brzozie, gm. 2907 1488 1488 1466 847 57.78
040205 Górzno, gm. 3238 1560 1560 1532 897 58.55
040207 Jabłonowo Pomorskie, gm. 7170 3308 3308 3256 1641 50.40
040208 Osiek, gm. 3211 1425 1425 1405 856 60.93
040209 Świedziebnia, gm. 4001 1808 1808 1784 1183 66.31
040210 Zbiczno, gm. 4068 2179 2178 2159 824 38.17
  brodnicki 60362 30094 30089 29682 14299 48.17

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 25607 13906 13904 13704 5645 41.19
2 Wieś 34755 16188 16185 15978 8654 54.16
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 17071 8403 8401 8286 4407 53.19
2 od 5 001 do 10 000 21707 9869 9868 9746 5199 53.34
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21584 11822 11820 11650 4693 40.28
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00