Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / pyrzycki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 14222
Liczba głosów na kandydata: 7973
% głosów na kandydata: 56.06
 56.06%
brak42.23%44.17%46.11%48.05%49.99%51.93%53.87%55.81%57.75%59.69% 
danych44.16%46.10%48.04%49.98%51.92%53.86%55.80%57.74%59.68%61.63% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
321201 Bielice, gm. 2365 984 984 972 485 49.90
321202 Kozielice, gm. 2121 943 943 937 504 53.79
321203 Lipiany, gm. 5002 2147 2146 2108 1196 56.74
321204 Przelewice, gm. 4251 1599 1599 1573 969 61.60
321205 Pyrzyce, gm. 15716 7597 7597 7493 4338 57.89
321206 Warnice, gm. 2770 1151 1149 1139 481 42.23
  pyrzycki 32225 14421 14418 14222 7973 56.06

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 14386 7244 7243 7141 4282 59.96
2 Wieś 17839 7177 7175 7081 3691 52.13
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7256 3078 3076 3048 1470 48.23
2 od 5 001 do 10 000 9253 3746 3745 3681 2165 58.82
3 od 10 001 do 20 000 15716 7597 7597 7493 4338 57.89
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00