Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / sanocki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 39356
Liczba głosów na kandydata: 17142
% głosów na kandydata: 43.56
 43.56%
brak25.86%29.98%34.10%38.22%42.34%46.46%50.58%54.70%58.82%62.94% 
danych29.97%34.09%38.21%42.33%46.45%50.57%54.69%58.81%62.93%67.06% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
181702 Besko, gm. 3386 1570 1570 1558 403 25.87
181703 Bukowsko, gm. 4195 2194 2194 2162 799 36.96
181704 Komańcza, gm. 4983 2182 2182 2159 1447 67.02
181705 Sanok, gm. 13550 6984 6982 6921 1960 28.32
181701 Sanok, m. 32103 17289 17273 17116 8797 51.40
181706 Tyrawa Wołoska, gm. 1517 717 717 712 266 37.36
181707 Zagórz, gm. 10310 5194 5192 5167 1950 37.74
181708 Zarszyn, gm. 7343 3623 3623 3561 1520 42.68
  sanocki 77387 39753 39733 39356 17142 43.56

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 36205 19277 19260 19093 9721 50.91
2 Wieś 41182 20476 20473 20263 7421 36.62
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 4903 2287 2287 2270 669 29.47
2 od 5 001 do 10 000 16521 7999 7999 7882 3766 47.78
3 od 10 001 do 20 000 23860 12178 12174 12088 3910 32.35
4 od 20 001 do 50 000 32103 17289 17273 17116 8797 51.40
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00