Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / kolbuszowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 25908
Liczba głosów na kandydata: 6461
% głosów na kandydata: 24.94
 24.94%
brak18.38%19.76%21.14%22.52%23.90%25.28%26.66%28.04%29.42%30.80% 
danych19.75%21.13%22.51%23.89%25.27%26.65%28.03%29.41%30.79%32.18% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180601 Cmolas, gm. 6120 3402 3402 3373 634 18.80
180606 Dzikowiec, gm. 5088 2348 2348 2325 474 20.39
180602 Kolbuszowa, gm. 19861 10726 10726 10589 3404 32.15
180603 Majdan Królewski, gm. 7648 4137 4137 4101 754 18.39
180604 Niwiska, gm. 4571 2474 2474 2455 546 22.24
180605 Raniżów, gm. 5586 3090 3090 3065 649 21.17
  kolbuszowski 48874 26177 26177 25908 6461 24.94

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 7814 4248 4248 4179 1748 41.83
2 Wieś 41060 21929 21929 21729 4713 21.69
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21365 11314 11314 11218 2303 20.53
3 od 10 001 do 20 000 7648 4137 4137 4101 754 18.39
4 od 20 001 do 50 000 19861 10726 10726 10589 3404 32.15
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00