Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / zwoleński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 15731
Liczba głosów na kandydata: 4042
% głosów na kandydata: 25.69
 25.69%
brak16.19%17.67%19.15%20.63%22.11%23.59%25.07%26.55%28.03%29.51% 
danych17.66%19.14%20.62%22.10%23.58%25.06%26.54%28.02%29.50%30.99% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
143601 Kazanów, gm. 3725 2055 2059 2031 494 24.32
143602 Policzna, gm. 4844 2329 2328 2299 622 27.06
143603 Przyłęk, gm. 5190 2564 2564 2544 478 18.79
143604 Tczów, gm. 3776 2017 2017 1976 320 16.19
143605 Zwoleń, gm. 12355 6966 6966 6881 2128 30.93
  zwoleński 29890 15931 15934 15731 4042 25.69

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 7790 4443 4443 4378 1678 38.33
2 Wieś 22100 11488 11491 11353 2364 20.82
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7501 4072 4076 4007 814 20.31
2 od 5 001 do 10 000 10034 4893 4892 4843 1100 22.71
3 od 10 001 do 20 000 12355 6966 6966 6881 2128 30.93
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00