Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / makowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 20724
Liczba głosów na kandydata: 6319
% głosów na kandydata: 30.49
 30.49%
brak20.92%23.15%25.38%27.61%29.84%32.07%34.30%36.53%38.76%40.99% 
danych23.14%25.37%27.60%29.83%32.06%34.29%36.52%38.75%40.98%43.22% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
141102 Czerwonka, gm. 2098 1137 1137 1128 236 20.92
141103 Karniewo, gm. 4237 2287 2287 2260 477 21.11
141104 Krasnosielc, gm. 5268 2718 2718 2678 890 33.23
141101 Maków Mazowiecki, m. 8197 4400 4400 4330 1869 43.16
141105 Młynarze, gm. 1436 878 878 870 196 22.53
141106 Płoniawy-Bramura, gm. 4754 2388 2388 2364 545 23.05
141107 Różan, gm. 3946 2315 2315 2302 885 38.44
141108 Rzewnie, gm. 2385 1435 1435 1419 377 26.57
141109 Sypniewo, gm. 2884 1606 1606 1588 394 24.81
141110 Szelków, gm. 3121 1805 1805 1785 450 25.21
  makowski 38326 20969 20969 20724 6319 30.49

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 10655 5957 5957 5879 2516 42.80
2 Wieś 27671 15012 15012 14845 3803 25.62
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15870 9176 9176 9092 2538 27.91
2 od 5 001 do 10 000 14259 7393 7393 7302 1912 26.18
3 od 10 001 do 20 000 8197 4400 4400 4330 1869 43.16
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00