Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / olkuski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 51160
Liczba głosów na kandydata: 23561
% głosów na kandydata: 46.05
 46.05%
brak24.57%28.02%31.47%34.92%38.37%41.82%45.27%48.72%52.17%55.62% 
danych28.01%31.46%34.91%38.36%41.81%45.26%48.71%52.16%55.61%59.07% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
121203 Bolesław, gm. 6437 3272 3271 3224 1903 59.03
121201 Bukowno, m. 8563 4574 4571 4513 2511 55.64
121204 Klucze, gm. 12468 7001 7000 6913 3730 53.96
121205 Olkusz, gm. 41092 23896 23890 23552 10936 46.43
121206 Trzyciąż, gm. 5725 2893 2893 2856 702 24.58
121207 Wolbrom, gm. 18927 10256 10254 10102 3779 37.41
  olkuski 93212 51892 51879 51160 23561 46.05

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 46424 26417 26409 26015 13505 51.91
2 Wieś 46788 25475 25470 25145 10056 39.99
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 0 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 12162 6165 6164 6080 2605 42.85
3 od 10 001 do 20 000 21031 11575 11571 11426 6241 54.62
4 od 20 001 do 50 000 18927 10256 10254 10102 3779 37.41
5 od 50 001 do 100 000 41092 23896 23890 23552 10936 46.43
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00