Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / dąbrowski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 24499
Liczba głosów na kandydata: 5774
% głosów na kandydata: 23.57
 23.57%
brak13.04%14.68%16.32%17.96%19.60%21.24%22.88%24.52%26.16%27.80% 
danych14.67%16.31%17.95%19.59%21.23%22.87%24.51%26.15%27.79%29.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
120401 Bolesław, gm. 2380 1081 1080 1060 219 20.66
120402 Dąbrowa Tarnowska, gm. 16601 8764 8761 8690 2387 27.47
120403 Gręboszów, gm. 2967 1586 1585 1573 273 17.36
120404 Mędrzechów, gm. 2870 1461 1461 1441 369 25.61
120405 Olesno, gm. 6138 3330 3330 3304 551 16.68
120406 Radgoszcz, gm. 5598 3122 3122 3089 403 13.05
120407 Szczucin, gm. 10603 5398 5394 5342 1572 29.43
  dąbrowski 47157 24742 24733 24499 5774 23.57

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 13970 7476 7473 7394 2740 37.06
2 Wieś 33187 17266 17260 17105 3034 17.74
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 8217 4128 4126 4074 861 21.13
2 od 5 001 do 10 000 11736 6452 6452 6393 954 14.92
3 od 10 001 do 20 000 10603 5398 5394 5342 1572 29.43
4 od 20 001 do 50 000 16601 8764 8761 8690 2387 27.47
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00