Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / świdnicki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 31678
Liczba głosów na kandydata: 12157
% głosów na kandydata: 38.38
 38.38%
brak18.03%20.81%23.59%26.37%29.15%31.93%34.71%37.49%40.27%43.05% 
danych20.80%23.58%26.36%29.14%31.92%34.70%37.48%40.26%43.04%45.83% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061702 Mełgiew, gm. 6768 3692 3690 3648 1077 29.52
061703 Piaski, gm. 8625 4327 4327 4280 1109 25.91
061704 Rybczewice, gm. 3154 1540 1540 1525 275 18.03
061701 Świdnik, m. 32872 19131 19129 18898 8653 45.79
061705 Trawniki, gm. 7347 3358 3357 3327 1043 31.35
  świdnicki 58766 32048 32043 31678 12157 38.38

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 35043 20343 20341 20093 9087 45.22
2 Wieś 23723 11705 11702 11585 3070 26.50
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3154 1540 1540 1525 275 18.03
2 od 5 001 do 10 000 14115 7050 7047 6975 2120 30.39
3 od 10 001 do 20 000 8625 4327 4327 4280 1109 25.91
4 od 20 001 do 50 000 32872 19131 19129 18898 8653 45.79
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00