Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / rycki ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 27207
Liczba głosów na kandydata: 9590
% głosów na kandydata: 35.25
 35.25%
brak17.04%19.81%22.58%25.35%28.12%30.89%33.66%36.43%39.20%41.97% 
danych19.80%22.57%25.34%28.11%30.88%33.65%36.42%39.19%41.96%44.74% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061601 Dęblin, m. 14178 8286 8285 8177 3653 44.67
061602 Kłoczew, gm. 5977 3482 3482 3421 583 17.04
061603 Nowodwór, gm. 3413 1957 1957 1935 431 22.27
061604 Ryki, gm. 17081 9731 9730 9618 3560 37.01
061605 Stężyca, gm. 4543 2493 2493 2456 773 31.47
061606 Ułęż, gm. 2963 1631 1631 1600 590 36.88
  rycki 48155 27580 27578 27207 9590 35.25

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 22540 13229 13227 13070 5942 45.46
2 Wieś 25615 14351 14351 14137 3648 25.80
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6376 3588 3588 3535 1021 28.88
2 od 5 001 do 10 000 10520 5975 5975 5877 1356 23.07
3 od 10 001 do 20 000 14178 8286 8285 8177 3653 44.67
4 od 20 001 do 50 000 17081 9731 9730 9618 3560 37.01
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00