Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / chełmski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 27952
Liczba głosów na kandydata: 10643
% głosów na kandydata: 38.08
 38.08%
brak27.99%30.06%32.13%34.20%36.27%38.34%40.41%42.48%44.55%46.62% 
danych30.05%32.12%34.19%36.26%38.33%40.40%42.47%44.54%46.61%48.69% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
060302 Białopole, gm. 2652 1122 1122 1107 449 40.56
060303 Chełm, gm. 10510 5087 5086 5022 1875 37.34
060304 Dorohusk, gm. 5593 2561 2561 2542 987 38.83
060305 Dubienka, gm. 2187 972 972 968 471 48.66
060306 Kamień, gm. 3182 1444 1444 1417 472 33.31
060307 Leśniowice, gm. 3192 1203 1203 1188 465 39.14
060308 Rejowiec Fabryczny, gm. 3621 1541 1541 1505 490 32.56
060301 Rejowiec Fabryczny, m. 3654 1610 1610 1588 751 47.29
060315 Rejowiec, gm. 5446 2168 2168 2142 849 39.64
060309 Ruda-Huta, gm. 3788 1551 1551 1541 734 47.63
060310 Sawin, gm. 4608 1993 1993 1970 785 39.85
060311 Siedliszcze, gm. 5719 2323 2323 2297 898 39.09
060312 Wierzbica, gm. 4314 2042 2042 2022 566 27.99
060313 Wojsławice, gm. 3354 1514 1514 1505 435 28.90
060314 Żmudź, gm. 2638 1153 1153 1138 416 36.56
  chełmski 64458 28284 28283 27952 10643 38.08

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 3654 1610 1610 1588 751 47.29
2 Wieś 60804 26674 26673 26364 9892 37.52
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 28268 12110 12110 11957 4683 39.17
2 od 5 001 do 10 000 25680 11087 11087 10973 4085 37.23
3 od 10 001 do 20 000 10510 5087 5086 5022 1875 37.34
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00