Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / włocławski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 30927
Liczba głosów na kandydata: 14906
% głosów na kandydata: 48.20
 48.20%
brak30.60%33.72%36.84%39.96%43.08%46.20%49.32%52.44%55.56%58.68% 
danych33.71%36.83%39.95%43.07%46.19%49.31%52.43%55.55%58.67%61.80% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041802 Baruchowo, gm. 3061 1474 1474 1451 717 49.41
041803 Boniewo, gm. 2830 1274 1274 1254 562 44.82
041804 Brześć Kujawski, gm. 9152 3964 3964 3918 2205 56.28
041805 Choceń, gm. 6479 2646 2646 2617 1300 49.68
041806 Chodecz, gm. 5457 2444 2444 2416 1136 47.02
041807 Fabianki, gm. 7118 3091 3091 3042 1877 61.70
041808 Izbica Kujawska, gm. 6279 2839 2839 2807 859 30.60
041809 Kowal, gm. 3245 1458 1458 1439 606 42.11
041801 Kowal, m. 2822 1467 1467 1454 816 56.12
041810 Lubanie, gm. 3731 1747 1747 1717 719 41.88
041811 Lubień Kujawski, gm. 6131 2565 2565 2534 987 38.95
041812 Lubraniec, gm. 8093 3829 3827 3766 1643 43.63
041813 Włocławek, gm. 5471 2541 2541 2512 1479 58.88
  włocławski 69869 31339 31337 30927 14906 48.20

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 15071 7531 7529 7443 4057 54.51
2 Wieś 54798 23808 23808 23484 10849 46.20
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 15689 7420 7420 7315 3420 46.75
2 od 5 001 do 10 000 36935 16126 16126 15928 7638 47.95
3 od 10 001 do 20 000 17245 7793 7791 7684 3848 50.08
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00