Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / rypiński ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 16374
Liczba głosów na kandydata: 7357
% głosów na kandydata: 44.93
 44.93%
brak27.45%30.21%32.97%35.73%38.49%41.25%44.01%46.77%49.53%52.29% 
danych30.20%32.96%35.72%38.48%41.24%44.00%46.76%49.52%52.28%55.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
041202 Brzuze, gm. 4331 1920 1919 1892 882 46.62
041203 Rogowo, gm. 3891 1765 1765 1743 567 32.53
041204 Rypin, gm. 5781 2328 2328 2310 932 40.35
041201 Rypin, m. 13350 6967 6966 6897 3791 54.97
041205 Skrwilno, gm. 4900 2231 2231 2193 602 27.45
041206 Wąpielsk, gm. 3313 1356 1355 1339 583 43.54
  rypiński 35566 16567 16564 16374 7357 44.93

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 13350 6967 6966 6897 3791 54.97
2 Wieś 22216 9600 9598 9477 3566 37.63
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 7204 3121 3120 3082 1150 37.31
2 od 5 001 do 10 000 15012 6479 6478 6395 2416 37.78
3 od 10 001 do 20 000 13350 6967 6966 6897 3791 54.97
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00