Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / wałecki / Tuczno, gm.
Tuczno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5092
Powierzchnia: 249.9 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4172
Liczba wydanych kart: 1674
Liczba głosów oddanych: 1674
Liczba głosów ważnych: 1654
brak 50.00% >50.00% ≥52.34% ≥54.68% ≥57.02% ≥59.36% ≥61.70% ≥64.04% ≥66.38% ≥68.72% ≥71.06%
danych 50.00% >50.00% ≥52.34% ≥54.68% ≥57.02% ≥59.36% ≥61.70% ≥64.04% ≥66.38% ≥68.72% ≥71.06%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
31.26%517 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
68.74%1137 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Sala Urządu Miejskiego, ul.Wolności 6, Tuczno 939 258 27.48
72.52 681
2 Szkoła Podstawowa,Marcinkowice 273 94 34.43
65.57 179
3 Świetlica Wiejska,Rzeczyca 304 115 37.83
62.17 189
4 Świetlica Wiejska,Zdbowo 138 50 36.23
63.77 88
Σ Tuczno, gm. 1654 517 31.26
68.74 1137