Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / człuchowski / Czarne, gm.
Czarne, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9494
Powierzchnia: 234.9 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8712
Liczba wydanych kart: 4467
Liczba głosów oddanych: 4467
Liczba głosów ważnych: 4399
brak 50.00% >50.00% ≥52.61% ≥55.22% ≥57.83% ≥60.44% ≥63.05% ≥65.66% ≥68.27% ≥70.88% ≥73.49%
danych 50.00% >50.00% ≥52.61% ≥55.22% ≥57.83% ≥60.44% ≥63.05% ≥65.66% ≥68.27% ≥70.88% ≥73.49%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
25.32%1114 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
74.68%3285 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Czarneńskie Centrum Kultury, ul. Kolejowa 14, Czarne 687 216 31.44
68.56 471
2 Przedszkole Gminne, ul. Parkowa 7, Czarne 862 257 29.81
70.19 605
3 Przedszkole nr 63, ul. Świerczewskiego 4, Czarne 615 178 28.94
71.06 437
4 Świetlica Wiejska, Nadziejewo 95 34 35.79
64.21 61
5 Świetlica Wiejska, Wyczechy 285 97 34.04
65.96 188
6 Szkoła Podstawowa, Bińcze 250 94 37.60
62.40 156
7 Świetlica Wiejska, Domisław 98 41 41.84
58.16 57
8 Szkoła Podstawowa, Krzemieniewo 174 70 40.23
59.77 104
9 Świetlica Wiejska, Sierpowo 162 60 37.04
62.96 102
10 Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 19, Czarne 57 18 31.58
68.42 39
11 Zakład Karny, ul. Pomorska 1, Czarne 1114 49 4.40
95.60 1065
Σ Czarne, gm. 4399 1114 25.32
74.68 3285