Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / hajnowski / Narewka, gm.
Narewka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4027
Powierzchnia: 339.48 km2
Zaludnienie: 11 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3539
Liczba wydanych kart: 1692
Liczba głosów oddanych: 1692
Liczba głosów ważnych: 1671
brak 50.00% >50.00% ≥54.31% ≥58.62% ≥62.93% ≥67.24% ≥71.55% ≥75.86% ≥80.17% ≥84.48% ≥88.79%
danych 50.00% >50.00% ≥54.31% ≥58.62% ≥62.93% ≥67.24% ≥71.55% ≥75.86% ≥80.17% ≥84.48% ≥88.79%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
12.15%203 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
87.85%1468 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce ul. Nowa 3A, Narewka 986 153 15.52
84.48 833
2 Świetlica wiejska w Siemianówce 326 30 9.20
90.80 296
3 Świetlica wiejska w Lewkowie Starym 359 20 5.57
94.43 339
Σ Narewka, gm. 1671 203 12.15
87.85 1468