Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / rzeszowski / Krasne, gm.
Krasne, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10070
Powierzchnia: 39.23 km2
Zaludnienie: 256 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7790
Liczba wydanych kart: 4974
Liczba głosów oddanych: 4974
Liczba głosów ważnych: 4930
brak 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%
danych 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
66.37%3272 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
33.63%1658 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Krasne 743, Krasne 876 514 58.68
41.32 362
2 Szkoła Podstawowa w Krasnem, Krasne 742, Krasne 1022 634 62.04
37.96 388
3 Zespół Szkół w Malawie, Malawa 199 A, Malawa 777 579 74.52
25.48 198
4 Przedszkole Publiczne w Malawie, Malawa 199 B, Malawa 735 549 74.69
25.31 186
5 Zespół Szkół w Strażowie, Strażów 270 A, Strażów 869 550 63.29
36.71 319
6 Zespół Szkół w Palikówce, Palikówka 271, Palikówka 651 446 68.51
31.49 205
Σ Krasne, gm. 4930 3272 66.37
33.63 1658