Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / rzeszowski / Błażowa, gm.
Błażowa, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10773
Powierzchnia: 112.7 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8500
Liczba wydanych kart: 4925
Liczba głosów oddanych: 4925
Liczba głosów ważnych: 4885
brak 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%
danych 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
77.48%3785 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
22.52%1100 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Błażowej, ul. Armii Krajowej 11, Błażowa 993 655 65.96
34.04 338
2 Świetlica KGW w Błażowej Górnej, Błażowa Górna 204, Błażowa Górna 292 191 65.41
34.59 101
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Borku, Nowy Borek 331, Nowy Borek 741 600 80.97
19.03 141
4 Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej, Błażowa Dolna 196, Błażowa Dolna 525 397 75.62
24.38 128
5 Szkoła Podstawowa w Piątkowej, Piątkowa 429, Piątkowa 422 342 81.04
18.96 80
6 Szkoła Podstawowa w Futomie, Futoma 168, Futoma 630 517 82.06
17.94 113
7 Szkoła Podstawowa w Kąkolówce, Kąkolówka 468, Kąkolówka 566 477 84.28
15.72 89
8 Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 175, Białka 280 219 78.21
21.79 61
9 Szkoła Podstawowa w Lecce, Lecka 230, Lecka 436 387 88.76
11.24 49
Σ Błażowa, gm. 4885 3785 77.48
22.52 1100