Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / przemyski / Krzywcza, gm.
Krzywcza, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5117
Powierzchnia: 94.47 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3936
Liczba wydanych kart: 1953
Liczba głosów oddanych: 1953
Liczba głosów ważnych: 1928
brak 50.00% >50.00% ≥52.56% ≥55.12% ≥57.68% ≥60.24% ≥62.80% ≥65.36% ≥67.92% ≥70.48% ≥73.04%
danych 50.00% >50.00% ≥52.56% ≥55.12% ≥57.68% ≥60.24% ≥62.80% ≥65.36% ≥67.92% ≥70.48% ≥73.04%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
75.52%1456 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
24.48%472 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminne Centrum Kultury w Babicach, 37-754 Babice 362 269 74.31
25.69 93
2 Szkoła Podstawowa w Bachowie, 37-754 Babice 283 214 75.62
24.38 69
3 Świetlica Wiejska w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 661 477 72.16
27.84 184
4 Świetlica Wiejska w Reczpolu, 37-755 Krzywcza 356 279 78.37
21.63 77
5 Świetlica Wiejska w Skopowie, 37-754 Babice 183 151 82.51
17.49 32
6 Świetlica Wiejska w Średniej, 37-755 Krzywcza 83 66 79.52
20.48 17
Σ Krzywcza, gm. 1928 1456 75.52
24.48 472