Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie / opolski / Ozimek, gm.
Ozimek, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 20135
Powierzchnia: 126.5 km2
Zaludnienie: 159 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 17147
Liczba wydanych kart: 6796
Liczba głosów oddanych: 6794
Liczba głosów ważnych: 6730
brak 50.00% >50.00% ≥53.23% ≥56.46% ≥59.69% ≥62.92% ≥66.15% ≥69.38% ≥72.61% ≥75.84% ≥79.07%
danych 50.00% >50.00% ≥53.23% ≥56.46% ≥59.69% ≥62.92% ≥66.15% ≥69.38% ≥72.61% ≥75.84% ≥79.07%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
28.26%1902 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
71.74%4828 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4, Ozimek 555 174 31.35
68.65 381
2 Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. XX Lecia 1, Ozimek 510 135 26.47
73.53 375
3 Zespół Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska 24, Ozimek 623 173 27.77
72.23 450
4 Gimnazjum Nr 1, ul. Janusza Korczaka 12, Ozimek 1091 292 26.76
73.24 799
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daniecka 12a, Ozimek 212 57 26.89
73.11 155
6 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Śląskich 17, Antoniów 301 55 18.27
81.73 246
7 Świetlica wiejska, ul. Ozimska 18, Biestrzynnik 158 39 24.68
75.32 119
8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Dylaki 283 71 25.09
74.91 212
9 Szkoła Podstawowa, ul. Tartaczna 1, Grodziec 744 372 50.00
50.00 372
10 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Krasiejów 548 119 21.72
78.28 429
11 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ks. Piotra Gołąba 19, Schodnia 217 67 30.88
69.12 150
12 Świetlica wiejska, Plac 1 Maja 9, Szczedrzyk 602 127 21.10
78.90 475
13 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. Ozimska 11a, Pustków 125 28 22.40
77.60 97
14 Budynek Żłobka, ul. Ostapa Dłuskiego 15, Ozimek 574 151 26.31
73.69 423
15 Świetlica wiejska, ul. Powstańców Śląskich 29, Krzyżowa Dolina 160 34 21.25
78.75 126
16 Szpital Euromedicare Św. Rocha, ul. Częstochowska 31, Ozimek 27 8 29.63
70.37 19
Σ Ozimek, gm. 6730 1902 28.26
71.74 4828