Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / lipski ...
lipski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 37323
Powierzchnia: 740.52 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 30693
Liczba wydanych kart: 14544
Liczba głosów oddanych: 14544
Liczba głosów ważnych: 14349
brak 50.00% >50.00% ≥52.82% ≥55.64% ≥58.46% ≥61.28% ≥64.10% ≥66.92% ≥69.74% ≥72.56% ≥75.38%
danych 50.00% >50.00% ≥52.82% ≥55.64% ≥58.46% ≥61.28% ≥64.10% ≥66.92% ≥69.74% ≥72.56% ≥75.38%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
68.53%9833 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
31.47%4516 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
140901 Chotcza, gm. 957 710 74.19
25.81 247
140902 Ciepielów, gm. 2214 1587 71.68
28.32 627
140903 Lipsko, gm. 4843 3016 62.28
37.72 1827
140904 Rzeczniów, gm. 1882 1470 78.11
21.89 412
140905 Sienno, gm. 2433 1731 71.15
28.85 702
140906 Solec nad Wisłą, gm. 2020 1319 65.30
34.70 701
Σ lipski 14349 9833 68.53
31.47 4516
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 2642 1428 54.05
45.95 1214
2 Wieś 11707 8405 71.79
28.21 3302
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2839 2180 76.79
23.21 659
2 od 5 001 do 10 000 6667 4637 69.55
30.45 2030
3 od 10 001 do 20 000 4843 3016 62.28
37.72 1827
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0