Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / wadowicki / Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 19592
Powierzchnia: 75.32 km2
Zaludnienie: 260 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 15452
Liczba wydanych kart: 8457
Liczba głosów oddanych: 8457
Liczba głosów ważnych: 8391
brak 50.00% >50.00% ≥51.53% ≥53.06% ≥54.59% ≥56.12% ≥57.65% ≥59.18% ≥60.71% ≥62.24% ≥63.77%
danych 50.00% >50.00% ≥51.53% ≥53.06% ≥54.59% ≥56.12% ≥57.65% ≥59.18% ≥60.71% ≥62.24% ≥63.77%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
57.13%4794 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
42.87%3597 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, Kalwaria Zebrzydowska 1212 658 54.29
45.71 554
2 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska 1021 516 50.54
49.46 505
3 Zespół Szkół w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, Barwałd Górny 541 286 52.87
47.13 255
4 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, Barwałd Średni 448 245 54.69
45.31 203
5 Szkoła Podstawowa w Brodach, Brody 479, Brody 1109 604 54.46
45.54 505
6 Zespoł Szkół w Leńczach, Leńcze 276, Leńcze 619 354 57.19
42.81 265
7 Zespoł Szkół w Przytkowicach, Przytkowice 542, Przytkowice 985 640 64.97
35.03 345
8 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, Stanisław Dolny 659 379 57.51
42.49 280
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym - Dolany, Stanisław Dolny 73, Stanisław Dolny 464 291 62.72
37.28 173
10 Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, Zebrzydowice 649 426 65.64
34.36 223
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, Zarzyce Wielkie 248 156 62.90
37.10 92
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj 219 116 52.97
47.03 103
13 Szkoła Podstawowa w Podolanach, Podolany 21, Podolany 151 76 50.33
49.67 75
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe 55 37 67.27
32.73 18
15 Dom Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 1, Zebrzydowice 11 10 90.91
9.09 1
Σ Kalwaria Zebrzydowska, gm. 8391 4794 57.13
42.87 3597