Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie / miechowski / Książ Wielki, gm.
Książ Wielki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5406
Powierzchnia: 137.8 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4494
Liczba wydanych kart: 2366
Liczba głosów oddanych: 2366
Liczba głosów ważnych: 2331
brak 50.00% >50.00% ≥52.23% ≥54.46% ≥56.69% ≥58.92% ≥61.15% ≥63.38% ≥65.61% ≥67.84% ≥70.07%
danych 50.00% >50.00% ≥52.23% ≥54.46% ≥56.69% ≥58.92% ≥61.15% ≥63.38% ≥65.61% ≥67.84% ≥70.07%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
70.18%1636 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
29.82%695 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym,Książ Mały 398 302 75.88
24.12 96
2 Szkoła Podstawowa w Książu Wielkim,Książ Wielki 613 358 58.40
41.60 255
3 Gminny Ośrodek Kultury w Książu Wielkim,Książ Wielki 352 241 68.47
31.53 111
4 Szkoła Podstawowa w Rzędowicach,Rzędowice 196 166 84.69
15.31 30
5 Szkoła Podstawowa w Antolce,Antolka 337 221 65.58
34.42 116
6 Remiza OSP w Moczydle,Moczydło 149 106 71.14
28.86 43
7 Remiza OSP w Giebułtowie,Giebułtów 129 109 84.50
15.50 20
8 Szkoła Podstawowa w Zaryszynie,Zaryszyn 130 110 84.62
15.38 20
9 DPS w Mianocicach, Mianocice 27 23 85.19
14.81 4
Σ Książ Wielki, gm. 2331 1636 70.18
29.82 695