Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubuskie / zielonogórski / Nowogród Bobrzański, gm.
Nowogród Bobrzański, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9330
Powierzchnia: 259.41 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8372
Liczba wydanych kart: 3924
Liczba głosów oddanych: 3924
Liczba głosów ważnych: 3878
brak 50.00% >50.00% ≥52.36% ≥54.72% ≥57.08% ≥59.44% ≥61.80% ≥64.16% ≥66.52% ≥68.88% ≥71.24%
danych 50.00% >50.00% ≥52.36% ≥54.72% ≥57.08% ≥59.44% ≥61.80% ≥64.16% ≥66.52% ≥68.88% ≥71.24%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
27.93%1083 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
72.07%2795 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Miejski , ul.Słowackiego 11, Nowogród Bobrzański 1115 354 31.75
68.25 761
2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul.Pocztowa 7, Nowogród Bobrzański 892 246 27.58
72.42 646
3 Szkoła Podstawowa , ul. Marcinkowskiego 2, Nowogród Bobrzański 266 85 31.95
68.05 181
4 Szkoła Podstawowa , ul.Szkolna 4, Bogaczów 308 95 30.84
69.16 213
5 Szkoła Podstawowa , ul. Lipowa 24, Drągowina 262 96 36.64
63.36 166
6 Szkoła Podstawowa , ul. Akacjowa 1, Niwiska 447 174 38.93
61.07 273
7 Zakałd Karny, Krzywaniec 588 33 5.61
94.39 555
Σ Nowogród Bobrzański, gm. 3878 1083 27.93
72.07 2795