Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / krasnostawski / Krasnystaw, m.
Krasnystaw, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 19754
Powierzchnia: 42.07 km2
Zaludnienie: 469 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 16691
Liczba wydanych kart: 8526
Liczba głosów oddanych: 8526
Liczba głosów ważnych: 8434
brak 50.00% >50.00% ≥52.86% ≥55.72% ≥58.58% ≥61.44% ≥64.30% ≥67.16% ≥70.02% ≥72.88% ≥75.74%
danych 50.00% >50.00% ≥52.86% ≥55.72% ≥58.58% ≥61.44% ≥64.30% ≥67.16% ≥70.02% ≥72.88% ≥75.74%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
48.16%4062 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
51.84%4372 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Rejowiecka 5, Krasnystaw 641 306 47.74
52.26 335
2 Zespół Szkół Nr 5, ul. Mostowa 14, Krasnystaw 385 195 50.65
49.35 190
3 Strażnica OSP Zastawie, ul. Stokowa 74a, Krasnystaw 361 175 48.48
51.52 186
4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. PCK 2, Krasnystaw 364 195 53.57
46.43 169
5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Borowa 4, Krasnystaw 527 261 49.53
50.47 266
6 Zespół Szkół nr 4, ul. Piłsudskiego 21, Krasnystaw 689 338 49.06
50.94 351
7 Zespół Szkół Nr 1, ul. Poniatowskiego 37, Krasnystaw 1190 566 47.56
52.44 624
8 Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, Krasnystaw 997 501 50.25
49.75 496
9 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okrzei 23, Krasnystaw 913 434 47.54
52.46 479
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Sobieskiego 5, Krasnystaw 1061 508 47.88
52.12 553
11 Zespół Szkół Społecznych, ul. Odrodzenia 45, Krasnystaw 734 349 47.55
52.45 385
12 Strażnica OSP, ul. Krakowskie Przedmieście 39, Krasnystaw 226 118 52.21
47.79 108
13 Szpital SP ZOZ, ul. Głowackiego 3, Krasnystaw 137 89 64.96
35.04 48
14 Dom Pomocy Społecznej, ul. Kwiatowa 1, Krasnystaw 35 13 37.14
62.86 22
15 Areszt Śledczy, ul. Poniatowskiego 27, Krasnystaw 174 14 8.05
91.95 160
Σ Krasnystaw, m. 8434 4062 48.16
51.84 4372