Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / bialski / Terespol, gm.
Terespol, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7089
Powierzchnia: 141.31 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5563
Liczba wydanych kart: 3025
Liczba głosów oddanych: 3025
Liczba głosów ważnych: 2984
brak 50.00% >50.00% ≥53.00% ≥56.00% ≥59.00% ≥62.00% ≥65.00% ≥68.00% ≥71.00% ≥74.00% ≥77.00%
danych 50.00% >50.00% ≥53.00% ≥56.00% ≥59.00% ≥62.00% ≥65.00% ≥68.00% ≥71.00% ≥74.00% ≥77.00%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
59.82%1785 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
40.18%1199 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40, Koroszczyn 218 117 53.67
46.33 101
2 Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, ul. Słoneczna 11, Kobylany 424 260 61.32
38.68 164
3 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 22, Małaszewicze 782 463 59.21
40.79 319
4 Dom Strażaka w Neplach, ul. Terespolska 10, Neple 270 177 65.56
34.44 93
5 Świetlica Wiejska w Łobaczewie Dużym, ul. Spółdzielcza 1, Łobaczew Duży 454 239 52.64
47.36 215
6 Świetlica Wiejska w Lebiedziewie, ul. Kodeńska 113, Lebiedziew 309 133 43.04
56.96 176
7 Świetlica Wiejska w Bohukałach, Bohukały 110, Bohukały 161 128 79.50
20.50 33
8 Świetlica Wiejska w Samowiczach, Samowicze 67, Samowicze 124 97 78.23
21.77 27
9 Świetlica Wiejska w Małaszewiczach Dużych, ul. Słoneczna 44, Małaszewicze Duże 242 171 70.66
29.34 71
Σ Terespol, gm. 2984 1785 59.82
40.18 1199