Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / jeleniogórski / Kowary, m.
Kowary, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 11594
Powierzchnia: 37.39 km2
Zaludnienie: 310 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9684
Liczba wydanych kart: 4950
Liczba głosów oddanych: 4948
Liczba głosów ważnych: 4896
brak 50.00% >50.00% ≥52.26% ≥54.52% ≥56.78% ≥59.04% ≥61.30% ≥63.56% ≥65.82% ≥68.08% ≥70.34%
danych 50.00% >50.00% ≥52.26% ≥54.52% ≥56.78% ≥59.04% ≥61.30% ≥63.56% ≥65.82% ≥68.08% ≥70.34%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
30.13%1475 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
69.87%3421 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Wojków, ul.Górna 2, Kowary 407 114 28.01
71.99 293
2 Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, ul.Dworcowa 11, Kowary 628 207 32.96
67.04 421
3 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1 Maja 72, Kowary 1016 289 28.44
71.56 727
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.Staszica 16, Kowary 868 277 31.91
68.09 591
5 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary 627 166 26.48
73.52 461
6 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2, Kowary 651 164 25.19
74.81 487
7 Przedszkole Niepubliczne, ul. Wiejska 3, Kowary 545 182 33.39
66.61 363
8 Dom Pomocy Społecznej, ul. Waryńskiego 38, Kowary 39 20 51.28
48.72 19
9 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach, ul. Sanatoryjna 15, Kowary 40 19 47.50
52.50 21
10 SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach, ul. Sanatoryjna 27, Kowary 68 34 50.00
50.00 34
11 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum,ul. Jeleniogórska 14c, Kowary 7 3 42.86
57.14 4
Σ Kowary, m. 4896 1475 30.13
69.87 3421