Komunikaty / Dane w arkuszach
.
 
 Informacje o liczbie obwodów i uprawnionych do głosowania w gminach
  stan na dzień 2010-07-03 10:16:40 plik CSV (CSV)
 
 Informacje o obwodach głosowania
  stan na dzień 2010-07-03 10:17:00 plik CSV (ZIP)
 
 Frekwencja z godziny 08:00
  stan na dzień 2010-07-04 10:11:08 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja z godziny 13:00
  stan na dzień 2010-07-04 14:15:06 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja z godziny 17:00
  stan na dzień 2010-07-04 18:19:34 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja
  stan na dzień 2010-07-05 11:46:58 plik CSV (CSV)
 
 Frekwencja dla zagranicy
  stan na dzień 2010-07-05 11:55:54 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w województwach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:11:30 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w województwach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:11:36 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w powiatach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:12:14 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w powiatach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:12:52 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w gminach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:13:18 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w gminach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:13:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w obwodach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:58:06 plik CSV (ZIP)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. w obwodach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 12:05:28 plik CSV (ZIP)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:59:48 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. za granicą w państwach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:59:50 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu liczbowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:55:44 plik CSV (CSV)
 
 Wyniki ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r. za granicą w obwodach w ujęciu procentowym
  stan na dzień 2010-07-05 11:55:50 plik CSV (CSV)