Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 180905 Numer obwodu głosowania 4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Płazowie, ul. Szkolna 1, 37-614 Płazów
Gmina Narol Powiat lubaczowski Województwo podkarpackie
Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na prezydenta

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 366
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 400
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 196
3a. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 204
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców 196
6. Liczba głosów ważnych 193
7. Liczba głosów nieważnych 3
. .   . .
8. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1KACZYŃSKI Jarosław Aleksander150
2KOMOROWSKI Bronisław Maria43
  Razem 193