Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie / bolesławiecki / Warta Bolesławiecka, gm.
Warta Bolesławiecka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8186
Powierzchnia: 110.9 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6436
Liczba wydanych kart: 2831
 43.99%
brak42.45%43.55%44.65%45.75%46.85%47.95%49.05%50.15%51.25%52.35% 
danych43.54%44.64%45.74%46.84%47.94%49.04%50.14%51.24%52.34%53.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 907 453 453 447 49.94
2 budynek Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego, Tomaszów Bolesławiecki 2278 906 906 895 39.77
3 Świetlica Wiejska, Raciborowice Górne 1936 840 840 835 43.39
4 budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Iwiny 1315 632 632 625 48.06
=   6436  2831  2831  2802  43.99